Aberystwyth Council

Cofrestr buddiannau Cyngor Tref Aberystwyth  

2021-22  

WARD

Enw

 

Cyfeiriad

 

Cyflogaeth:

(swydd a chyfeiriad)

 

 

Busnes/au:

(swydd a chyfeiriad)

 

Aelodaeth a Swyddogaeth mewn mudiadau/grwpiau lle’n cynrychioli’r Cyngor Tref yn swyddogol

 

Aelodaeth a Swyddogaeth mewn mudiadau/grwpiau eraill

 

Gwneud busnes â Chyngor Tref Aberystwyth?

Tir neu eiddo o fewn Aberystwyth

 

 

 

GOGLEDD

 

Talat Chaudhri

Flat 4

Gerddi Padarn

Llanbadarn Fawr

SY23 3QS

 

Cyfieithydd a Golygydd

 

Goruchwyliwr  Cynorthwyol Arholiadau

Prifysgol Aberystwyth

SY23 3FL

 

-

Efeillio Sant Brieg

 

Grwp Gorchwyl Ffoaduriaid Syria

 

Bwrdd Ymddiriedolwyr Craig Glais

 

Biosffer Dyfi

 

Ymddiriedolaeth Cymynrodd Joseph a Jane Downie

 

 

Cymru I Bawb

 

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Cadeirydd Rhanbarth Ceredigion)

 

Ceredigion People’s Assembly

 

Cymdeithas Cymru-Llydaw (Cadeirydd)

-

-

 

Nia Edwards-Behi

4 Llys Ardwyn

Bryn Ardwyn

Aberystwyth

SY23 1EE

 

Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant, S4C (Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyddin, SA31 3EQ)

 

Darlithydd Rhan-Amser, Prifysgol Aberystwyth (Adeilad Parry-Williams, Penglais, Aberystwyth SY23 3AJ)

Cyd-cyfarwyddwr, Gŵyl Arswyd Abertoir (Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, SY23 3DE)

 

Aelod Bwrdd yr Ymddiriedolwyr Theatr Genedlaethol Cymru

 

 

 

Mark Strong

Tŷ Blodwen

Ffordd Brynymôr

Aberystwyth

SY23 2HX

 

Llyfrgell Genedlaethol

 

Traws Link Cymru

 

Bwrdd Ymddiriedolwyr Craig glais

 

Grwp Aberystwyth Gwyrddach

 

Parc Natur Penglais (Cyngor Sir)

 

Cynghorydd Sir

 

Llywodraethwr Ysgol Gymraeg

 

Aelod o:

 • Capel y Morfa
 • Undeb PCS
 • RNLI
 • Greenpeace
 • Friends of the Earth
 • Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

 

 

 

-

Tŷ Blodwen

Ffordd Brynymôr

Aberystwyth

SY23 2HX

 

BRONGLAIS

Endaf Edwards

7 Stryd y Crwynwyr

Aberystwyth

SY23 2JU

 

Llyfrgell Genedlaethol

 

Efeillio Sant Brieg

 

Efeillio Esquel

 

Bwrdd Prosiect yr Hen Goleg

 

Ymddiriedolaeth Cofeb Rhyfel

 

Cynghorydd Sir

 

Corff Llywodraethol Ysgol Penweddig

 

Eglwys Gynulleidfaol Seion

 

Plaid Cymru

 

Undeb PCS

 

Pwyllgor Cronfa Leol Aberystwyth Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

 

Cymdeithas cyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth 

 

Cylch Cinio Aberystwyth 

 

 

 

 

7 Stryd y Crwynwyr

Aberystwyth

SY23 2JU

 

 

Lucy Huws

Preswylfa

Ffordd y Drindod

Aberystwyth

SY23 1LU

 

Athrawes Ysgol Penglais

 

Efeillio Kronberg

 

Grwp Aberystwyth Gwyrddach

 

Llywodraethwr Ysgol Padarn Sant

 

 

 

Preswylfa

Ffordd y Drindod

Aberystwyth

SY23 1LU

 

Sue Jones-Davies

Nant yr Helyg

Glanyrafon

Llanbadarn Fawr

SY23 2HA

 

Wedi ymddeol

 

Athrawes yoga

 

Cyfeillgarwch Yosano

 

Efeillio Esquel

 

Menter Aberystwyth

 

Canolfan y Celfyddydau

 

Grŵp Aberystwyth Gwyrddach GAG

 

 

 

Nant yr Helyg

Glanyrafon

Llanbadarn Fawr

SY23 2HA

 

Alun Williams

Y Gelli

Cae Melyn

Aberystwyth

SY23 2HA

 

Wedi ymddeol

 

Un Llais Cymru

 

Grŵp Gorchwyl Ffoaduriaid Syria

 

 

Cyngor Sir Ceredigion:

 

 • Cynghorydd (Aelod Cabinet)

 

 • Uned Cludiant Teithwyr Corfforaethol Ceredigion

 

 • Cyngor Iechyd Cymunedol Hywel Dda - Pwyllgor Lleol Ceredigion

 

 • Grŵp Cefnogi Parc Natur Penglais

 

 • Pwyllgor Cyswllt Rheilffordd Amwythig i Aberystwyth (Cyngor Sir)

 

 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion

 

 • Grŵp Polisi Gwasanaethau Cymdeithasol WLGA

 

 • Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru

 

 • Bwrdd Prosiect Cylch Caron (arsylwr)

 

Arall:

 

 • Cymdeithas Grefyddol Aberystwyth

 

Y Gelli

Cae Melyn

Aberystwyth

SY23 2HA

 

CANOL

 

Danny Ardeshir

 

6 Lisburne Terrace

Aberystwyth

SY23 2EQ

 

 

 

Parc Natur Penglais

 

 

6 Lisburne Terrace

Aberystwyth

SY23 2EQ

 

25 Stryd y Bont

/3 Albion Cottages

Aberystwyth

SY23 1PZ/SY23 1JQ – siop /flat

 

 

David Lees

 

25 Heol Alun

Waunfawr

Aberystwyth

SY23 3BB

 

 

 

 

 

 

-

 

Brendan Somers

21 Prospect St

Aberystwyth

SY23 1J9

 

 

 

 

 

 

 

Wedi ymddeol

 

Efeillio Kronberg

 

Efeillio Arklow

 

Menter Aberystwyth

 

Pwyllgor Defnyddwyr yr Harbwr

 

 

21 Prospect St

Aberystwyth

SY23 1J9

 

 

RHEIDOL

Mair Benjamin

 

6 Maesyrafon

Aberystwyth

SY23 1PL

 

Wedi ymddeol

 

Pwyllgor Cyswllt Rheilffyrdd Amwythig i Aberystwyth

 

Cymdeithas Teithwyr Rheilffyrdd Amwythig i Aberystwyth

 

Efeillio Arklow

 

Band Arian Aberystwyth

 

 

 

-

 

Kerry Ferguson

 

3 Glyncoed

Trefechan

Aberystwyth

SY23 1BD

 

Cyfarwyddwr Gwe Cambrian Web Cyf

 

Cyfarwyddwr Gwe Cambrian Web Cyf

21 Heol y Bont SY23 1PZ

 

Perchenog Hwb Busnes Aberystwyth (fel uchod)

 

Perchennog Canfod Eich Cymru (fel uchod)

Un Llais Cymru

 

Bwrdd Rheoli’r Cynllun Bro

Menter Aberystwyth (Cyfarwyddwr)

 

Radio Aber (Cyfarwyddwr)

 

Llywodraethwr Ysgol Plascrug

Mae Gwe Cambrian Web yn darparu gwasnaethau TG

3 Glyncoed

Trefechan

Aberystwyth

SY23 1BD

 

 

Mari Turner

 

Celynog

Ffordd Banadl

Aberystwyth

SY23 1NA

 

Tiwtor TAR Uwchradd Prifysgol Aberystwyth (SY23 3UX)

Cwmni Theatr Arad Goch

Is-gyfarwyddwr (Addysg) SY23 2NN

 

 

 

Llys Prifysgol Aberystwyth

 

Bwrdd Prosiect yr Hen Goleg

 

Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg

 

 

-

-

Celynog

Ffordd Banadl

SY23 1NA

 

Claudine Young

 

Hillside

14 Dinas Terrace

Aberystwyth

SY23 1BT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENPARCAU

Steve Davies

????

 

 

Wedi ymddeol

 

Partneriaeth Efeillio Sant Brieg

 

Efeillio Kronberg

 

Efeillio Arklow

 

Pwyllgor Defnyddwyr yr harbwr

 

 

Cynghorydd Sir

 

 

 

Charlie Kingsbury

8 Clos Non

Llanbadarn Fawr

Aberystwyth

SY23 3TJ

 

Athro Ysgol Penglais

 

Bwrdd Rheoli’r Cynllun Bro

 

Ymddiriedolaeth Cofeb Rhyfel

 

 

-

-

 

Alex Mangold

 

5 Ail Goedlan

Penparcau

Aberystwyth

SY23 1QZ

 

Darlithydd Almaeneg

 

Prifysgol Aberystwyth (SY23 3DY)

 

-

Grŵp Gorchwyl Ffoaduriaid Syria

 

Llywodraethwyr Ysgol Plascrug

 

Y Blaid Lafur (Cadeirydd Cangen Aberystwyth)

 

Cyfarwyddwr Materion Rhyngwladol Sefydliad y Celfyddydau a'r Dyniaethau (Prifysgol Aberystwyth)

Cymdeithas Seicolegol Prydain

 

 

-

5 Ail Goedlan

Penparcau

SY23 1QZ

 

 

Jeff Smith

17 Rhodfa’r Môr

Aberystwyth

SY23 2AZ

 

Llyfrgell Genedlaethol

-

Cymdeithas Teithwyr Rheilffyrdd Amwythig i Aberystwyth

 

Grŵp Aberystwyth Gwyrddach

 

Bwrdd Rheoli’r Cynllun Bro

 

Cangen Glannau Ystwyth Plaid Cymru

 

Rhanbarth Ceredigion Cymdeithas yr iaith

 

Grŵp Cymunedau Cynaliadwy, Cymdeithas yr iaith

 

Yes Cymru Aberystwyth

 

Ffrindiau Pantycelyn

 

Cangen PCS Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

 

 

 

Dylan Wilson-Lewis

7 Pen y Wig Mews

Llanfarian

Aberystwyth

SY23 4ES

 

Hunan gyflogedig

Datblygu cymunedol (cyfeiriad adref)

Pwyllgor Cyswllt Rheilffyrdd Amwythig i Aberystwyth

 

Traws Link Cymru

 

Llys Prifysgol Aberystwyth

 

Llywodraethwr Ysgol Llwyn yr Eos

Cyfarwyddwr - Ymddiriedolwr, Cadeirydd y bwrdd: MIND Aberystwyth

 

Cyfarwyddwr - Ymddiriedolwr: Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO)

 

Cyfarwyddwr Radio Aber Ltd.

 

Aelod o'r Pwyllgor Traws Link Cymru

 

Aelod o'r Pwyllgor Railfuture Wales

 

Aelod: Cerddwyr Aberystwyth a Ceredigion

 

Aelod o'r Gymdeithas Diwygio Etholiadol

 

Aelod o Gymdeithas Fabian.

 

Aelod o Gymdeithas Hosteli Ieuenctid

 

Aelod o'r Ganolfan Technoleg Amgen