Aberystwyth Council

Gefeilldrefi

Gefeillir Aberystwyth a thri dref arall, St Brieuc (yn Llydaw, Sant Brieg yn Llydaweg), Kronberg im Taunus (yn yr Almaen) ac Esquel (ym Mhatagonia, Ariannin).Mae gan pob un o'r dolenni gefeillio pwyllgor cynrychiol a'i gyfansoddir gan wirfoddolwyr gan sawl sefydliad sydd yn angerddol am gryfhau'r perthnasau gyda'n cefnderoedd ryngwladol. Mae'r dri bwyllgor yn derbyn cyllid blynyddol gan y Cyngor ac yn codi arian arall gan ei haelodaethau eu hunain.

St Brieuc (Sant Brieg)

 • Mae St Brieuc yw gefeilldref hyn Aberystwyth, ac fe sefydlwyd y perthynas ym 1974. Enwir y dref ar ol Sant Brioc a ddaeth o Gymru.
 • Lleolir St Brieuc ar arfordir ogleddol Llydaw o amgylch bae, ac fe redir dau afon drwy'r dref o'r enwau Goued a Gouedig; maent yn cyffwrdd o gwmpas borthladd y dref.
 • Mae gan y dref boblogaeth o bron a 46,000, ac mae ganddi iaith Frythonaidd Geltaidd a system addysg dwyieithog.

Os hoffwch ddysgu mwy am Sant Brieuc, ymwelwch ar y wefan twristiaeth swyddogol. Mae pwyllgor gefeillio sydd yn cwrdd yn aml yng Nghanolfan Methodistaidd St Paul ar Morfa Mawr i drafod a threfnu sawl digwyddiad a gweithred gefeillio.

Kronberg im Taunus

 • Lleolir dref Kronberg im Taunus yn y talaith dirgaeedig Hesse, gyda phoblogaeth o bron a 18,000.
 • Mae gan Kronberg im Taunus gastell o'r 13eg ganrif a gyflawnwyd dim ond rhyw drigain mlynedd cyn Gastell Aberystwyth.
 • Mae Kronberg im Taunus yn gartref i amgueddfa, cymuned celfyddydau bywiog gyda sawl oriel, marchnad llwyddiannus a chymuned eglwys efangelaidd hir-sefydlog.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Gefeillio Aberystwyth Kronberg. Mae gan Kronberg im Taunus wybodaeth ar gael i dwristiaid (yn yr Almaeneg) ar eu gwefan.

Esquel

 • Sefydlwyd Cymdeithas Partneriaeth Pobl Aberystwyth a Esquel (AEPPA) yn 2008 i hyrwyddo gefeillio rhwng Aberystwyth a Esquel.
 • Yn 2009, aeth dirprwyaeth o dan arweiniad Sue Jones-Davies, ymwelodd y pryd Maer Aberystwyth Esquel, lle mae Deddf ffurfiol Gefeillio ei lofnodi gan Sue a Rafael Williams, Maer Esquel. Mae Esquel yn dref brifysgol a sefydlwyd gan y gwladychwyr Cymreig yn yr Ariannin. Aeth carfan o Gymru ar fwrdd y Mimosa llong a glanio ym Mhorth Madryn ar 28 Gorffennaf, 1865. Fodd bynnag, roedd y tir wedi cyrraedd yn anialwch sych i raddau helaeth. Trwy waith caled a phenderfyniad, aethant ymlaen i ddyfrhau y tir yn nyffryn Chubut ac yn ddiweddarach i wladychu Gwm Hyfryd wrth odre'r Andes, lle tref Esquel wedi'i leoli.
 • Mae tref Esquel yn gartref i gymuned o siaradwyr Cymraeg ac mae cynnal nifer o Eisteddfodau.
 • Mae gan Esquel derminws ar gyfer rheilffordd ager gul cadw o'r enw Old Patagonia Express.
 • Gallwch ddilyn y gweithgaredd Pwyllgor Gefeillio Esquel ar Facebook neu cysylltwch â Stephen Tooth ar Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Arklow

 • Mae Arklow yn dref ar lan y mor yn arfordir dwyrain Iwerddon. Mae hi wedi adeiladu perthynas agos gydag Aberystwyth drwy'r ras gychod Celtic Challenge lle bydd timau o bob tref yn rhwyfo'n gystadleuol o Arklow i Aberystwyth, sef pellter o ryw 90 milltir morwrol. Y ras rwyfo hwyaf go iawn yn y byd yw hi a bu'n sail i gyfeillgarwch a chydweithio rhwng y ddwy dref ers blynyddoedd lawer.
 • Caiff y siartr gyfeillgarwch rhwng y trefi ei llofnodi yn 2016 ac mae hyn yn faen prawf pwysig yn y perthynas agos fel gefeilldrefi.
 • Mae gan y ddwy dref draddodiad morwrol cadarn a thrwy ymdrechion eu cymunedau rhwyfo mae'r cyfeillgarwch cadarn wedi datblygu.
 • Cysylltwch â Clwb Rhwyfo Aberystwyth ar Facebook i gymryd rhan.