Aberystwyth Council

Cyllid a Chyllidebau

Cyflwyno Cyllid y Cyngor

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn derbyn incwm drwy Dreth y Cyngor ond hefyd yn derbyn incwm o grantiau a cheisiadau am arian.

Yn flynyddol, mae’r Cyngor yn penderfynu ar gyllideb am y flwyddyn ganlynol ac yn ceisio sicrhau fod y gwariant mor agos i’r gyllideb a phosibl.

Mae’r Cyngor yn dosbarthu grantiau i fudiadau lleol sydd yn gwneud ceisiadau ym mis Ebrill o bob blwyddyn. Mae’r ffurflen grantiau ar gael ar y wefan.

Mae’r Cyngor yn gwario ar staff, cynnal a chadw parciau, goleuadau ac adloniant Nadolig ac unrhyw wariant i sicrhau fod Aberystwyth yn lle braf i fyw.

Mae’r Cyfarfod Cyllid yn cwrdd yn fisol (ag eithro mis Awst) ac mae croeso i’r cyhoedd fynychu’r cyfarfodydd hynny.

 

Awdit Mewnol  2018-2019 (Saesneg)

Ffurflen Flynyddol 2018-2019

Datganiad taliadau i gynghorwyr 2018-19