Aberystwyth Council

Swyddi

Swyddi Gwag yn y Cyngor

Nid oes dim swyddi gwag yn y cyngor hwn ar hyn o bryd. Gweler beth sydd ar gael yn sefydliadau eraill yn yr ardal hon.

Dyma rai o gyflogwyr eraill yn ardal Aberystwyth: -

Prifysgol Aberystwyth

Mae'r Brifysgol yn cyhoeddi swyddi gwag yn gwasanaethau fel eu llyfrgelloedd ayyb ac ym maes academaidd fel ymchwilio a dysgu.
https://jobs.aber.ac.uk/

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn cael ei rhedeg yn hollol o Aberystwyth fel dyweda'r Siartr Brenhinol sy'n ei chorffori.
https://www.llgc.org.uk/about-nlw/work-with-us/jobs/

Mudiad Meithrin

Aberystwyth yw'r lle y mae prif swyddfa y sefydliad hwn ond mae llawer o'i swyddi yn ardaloedd fel Rhondda Cynon Taf a Drenewydd (Sir Drefaldwyn).
http://www.meithrin.cymru/jobs/

Rachel's Dairy

Mae gan Rachel's Dairy hufanfa yn ystad ddiwydiannol Glan-yr-afon.
http://www.rachelsorganic.co.uk/work-with-us/

Ceredigion County Council

Mae'r Cyngor Sir yn gweithredu llawer o wasanaethau yn Aberystwyth ac o gwmpas y sir County fel addysg (dysgu am oes ac ysgolion), llyfrgelloed cyhoeddus a chadw ffyrdd.
www.ceredigion.gov.uk/English/Resident/Jobs-Careers/Pages/default.aspx

Swyddle

Mae'r Swyddle.com yn wefan ar gyfer chwilio am swydd a chyhoeddi swyddi.
http://swyddle.com/jobs/