Aberystwyth Council

Swyddi

Swyddi Gwag yn y Cyngor

DIRPRWY GLERC Y DREF/DIRPRWY SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL (Swydd Newydd)

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Cyfleon Cyfartal

Ffurflen Gais

 

Gradd/Cyflog:         LC2 (SCP 26) £23,398 pro rata

(yn amodol ar gymwysterau a phrofiad)

 

Oriau:                         30 awr yr wythnos

Lleoliad:                    Swyddfa Cyngor Tref, 11 Stryd y Popty, Aberystwyth SY23 2BJ

DYDDIAU CAU :      12pm 16 Hydref 2018

Mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Cyngor Tref Aberystwyth eisiau penodi Dirprwy Glerc y Dref/Dirprwy Swyddog Ariannol Cyfrifol a fydd yn gyfrifol am ystod eang o swyddogaethau gweinyddol ac ariannol i gefnogi gwaith y Cyngor Tref. Daw’r swydd hon yn sgil llwyth gwaith a chyfrifoldebau cynyddol y Cyngor Tref.

Yn gweithio yn swyddfeydd y Cyngor Tref yng nghanol Aberystwyth, dylai ymgeiswyr fod yn gallu dangos bod ganddynt brofiad o reolaeth weinyddol; gallu i ddeall cyfraith a gweithdrefn llywodraeth leol; gwybodaeth am reolaeth ariannol; gallu i gyflenwi rôl Clerc y Dref/Swyddog Ariannol Cyfrifol yn ei habsenoldeb; sgiliau TG gwych; a pharodrwydd i geisio cyfleoedd hyfforddi parhaus. Gweithir yr oriau wythnosol o Ddydd Llun i Ddydd Iau a gwaith aml ar nosweithiau Llun.

Am fanylion pellach am y swydd anfonwch e-bost at Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. / 01970 624761. Ni dderbynnir CV.

Dyma rai o gyflogwyr eraill yn ardal Aberystwyth: -

Prifysgol Aberystwyth

Mae'r Brifysgol yn cyhoeddi swyddi gwag yn gwasanaethau fel eu llyfrgelloedd ayyb ac ym maes academaidd fel ymchwilio a dysgu.
https://jobs.aber.ac.uk/

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn cael ei rhedeg yn hollol o Aberystwyth fel dyweda'r Siartr Brenhinol sy'n ei chorffori.
https://www.llgc.org.uk/about-nlw/work-with-us/jobs/

Mudiad Meithrin

Aberystwyth yw'r lle y mae prif swyddfa y sefydliad hwn ond mae llawer o'i swyddi yn ardaloedd fel Rhondda Cynon Taf a Drenewydd (Sir Drefaldwyn).
http://www.meithrin.cymru/jobs/

Ceredigion County Council

Mae'r Cyngor Sir yn gweithredu llawer o wasanaethau yn Aberystwyth ac o gwmpas y sir County fel addysg (dysgu am oes ac ysgolion), llyfrgelloed cyhoeddus a chadw ffyrdd.
www.ceredigion.gov.uk/English/Resident/Jobs-Careers/Pages/default.aspx

Swyddle

Mae'r Swyddle.com yn wefan ar gyfer chwilio am swydd a chyhoeddi swyddi.
http://swyddle.com/jobs/