Aberystwyth Council

Cyngor

Cartoon Illustration of Aberystwyth Town Hall

Mae Aberystwyth yn gorff stadudol wedi eu hethol, cyngor lleol sydd gydag ymrwymiad yn unig i dref a chymuned Aberystwyth. Mae'r cyngor yn cynnig nifer o wasanaethau yn y dref ac yn cyfrannu yn ariannol i wasanaethau a ddarparir gan gyrff stadudol a sefydliadau eraill. Mae'r cyngor yn gweithredu strwythur pwyllgor i drefnu ei ddyletswyddi a threfn llywodraethol yn well. Mae manylion am y pwyllgorau hyn fel eu haelodaeth a'u swyddogaethau ar gael.

Cyfansoddiad Aelodaeth

Yn bresennol, mae gan Blaid Cymru y mwyafrif gyda un aelod ar ddeg. Mae ymddatodiad yr aelodaeth fel y canlyn:

  • 11 - Plaid Cymru
  • 6 - Democratiaid Rhyddfrydol
  • 2 - Y Blaid Lafur
  • Aelod Plaid CymruAelod Plaid CymruAelod Plaid CymruAelod Plaid CymruAelod Plaid CymruAelod Plaid CymruAelod Plaid CymruAelod Plaid CymruAelod Plaid CymruAelod Plaid CymruAelod Plaid Cymru
  • Aelod y Democratiaid RhyddfrydolAelod y Democratiaid RhyddfrydolAelod y Democratiaid RhyddfrydolAelod y Democratiaid RhyddfrydolAelod y Democratiaid RhyddfrydolAelod y Democratiaid Rhyddfrydol
  • Aelod LlafurAelod Llafur

Maer Aberystwyth

Y Cynghorydd Steve Davies yw maer cyfredol Aberystwyth, a benodwyd ym mis Mai 2017 ac a fydd yn faer tan fis Mai 2018. Y Dirprwy Faer yn 2017-18 yw'r Cynghorydd Talat Chaudhri. Mae rhestr o gyn-Faeri Aberystwyth ar gael.