Aberystwyth Council

Maer Aberystwyth

Y Cynghorydd Steve Davies yw maer cyfredol Aberystwyth, a benodwyd ym mis Mai 2017 ac a fydd yn faer tan fis Mai 2018. Y Dirprwy Faer yn 2017-18 yw'r Cynghorydd Talat Chaudhri.

Am Brendan Somers, cyn-faer 2016-17

Y Maer blaenorol, Brendan Somers
Y Maer blaenorol, Brendan Somers

Ymwelodd Brendan Somers ag Aberystwyth am y tro cyntaf ym mis Rhagfyr 1994 ac ychydig fisoedd wedyn fe symudodd i'r dref yn barhaol. Yn fuan ar ôl hynny, priododd ef â Glynis sydd yn awr wedi ei phenodi fel y Maeres. Mae Brendan yn gwerthfawrogi'r prydferthwch naturiol o amgylch Aberystwyth, y mynyddoedd, y môr a'r afonydd, ac fe dywedodd bod "Aberystwyth yn lle arbennig i fod ac i fyw". Yn ystod ei anerchiad agoriadol, talodd deyrnged i bobl tref Aberystwyth, a'u bod yn bobl "gynnes, gyfeillgar a chroesawgar".

Men's Sheds Cymru

Elusen y Maer eleni yw Men's Sheds Cymru. Mae'r Maer am ddatblygu'r elusen yn Aberystwyth fel gwasanaeth i ardal canolbarth Cymru. Bu cychwyn i'r prosiect Men's Sheds yn wreiddiol yn Awstralia i helpu dynion sydd mewn perthnasoedd difrïol. Mae Men's Sheds Cymru yn dweud y canlynol am y prosiect:

Mae sied dyn wedi bod ers cenedlaethau yn le iddo ddianc oddi wrth bwysau a straen bywyd; hafan ddiogel i geisio tawelwch meddwl mawr ei angen; i gael ei amgylchynu gan ei bethau defnyddiol ei hun; lle i feddwl; i wneud pethau; i drwsio pethau; i ddyfeisio a bod yn un â’r byd…ac mae dynion ar draws y byd wedi gwneud hyn i raddau helaeth ar eu pen eu hunain.

Erbyn hyn mae yna ffordd newydd i ddynion i ddilyn eu diddordebau, datblygu rhai newydd, perthyn i grŵp unigryw, teimlo’n ddefnyddiol, meddu ar ymdeimlad o berthyn a boddhad…Mae mudiad Men’s Sheds wedi cyrraedd Cymru.

http://www.mensshedscymru.co.uk/what-is-a-mens-shed/?lang=cy

Swydd Maer Aberystwyth

Mae swydd Anrhydeddus Faer Aberystwyth yn ganrifoedd lawer oed. Mae rhestr o gyn-feiri Aberystwyth ar gael.