Aberystwyth Council

Maer Aberystwyth

Y Cynghorydd Talat Chaudhri yw maer cyfredol Aberystwyth, a benodwyd ym mis Mai 2022 ac a fydd yn faer tan fis Mai 2023. Y Dirprwy Faer yn 2022-23 yw'r Cynghorydd Kerry Ferguson.

Swydd Maer Aberystwyth

Mae swydd Anrhydeddus Faer Aberystwyth yn ganrifoedd lawer oed. Mae rhestr o gyn-feiri Aberystwyth ar gael.

Arfbais swyddogol y Bwrdeistref