Aberystwyth Council

Maer Aberystwyth

Y Cynghorydd Steve Davies yw maer cyfredol Aberystwyth, a benodwyd ym mis Mai 2017 ac a fydd yn faer tan fis Mai 2018. Y Dirprwy Faer yn 2017-18 yw'r Cynghorydd Talat Chaudhri, sef y Darpar Faer i 2018-19.

Swydd Maer Aberystwyth

Mae swydd Anrhydeddus Faer Aberystwyth yn ganrifoedd lawer oed. Mae rhestr o gyn-feiri Aberystwyth ar gael.

Arfbais swyddogol y Bwrdeistref