Aberystwyth Council

Wardiau

Dyma restr y wardiau yn Aberystwyth. Gellir gael rhestr o'r cynghorwyr i bob ward.