Aberystwyth Council

Graffiti

Mae graffiti yn drosedd sydd yn creu delwedd wael o ardal ac mae'n gallu peri bryder i bobl am ymddygiad gwrth-gymdeithasol a gweithgareddau troseddol.

Os hoffwch adrodd graffiti sydd ar ddodrefn stryd neu ar eiddo yr awdurdod lleol, danfonwch fanlynion atom drwy'r ffurflen cyswllt.