Aberystwyth Council

Rheilffyrdd

Mae 2 rheilffordd a redir o Orsaf Tren Aberystwyth, rheilffordd y Cambrian a Rheilffordd Cwm Rheidol. Rhedir reilffordd Cwm Rheidol gan Cwmni Reilffordd Cwm Rheidol, ac fe redir Reilffordd y Cambrian gan Trenau Arriva Cymru a Network Rail.

Rheilffordd y Cambrian

Mae Rheilffordd y Cambrian yn terfynu yng Ngorsaf Tren Aberystwyth, gan ddarparu gwasanaethau i Bwllheli drwy Fachynlleth ac hefyd i'r Amwythig a Birmingham. Mae'n hefyd yn bosib i ddal trenau syth i faes awyr ryngwladol Birmingham. Ar hyn o bryd, mae'r gwasanaethau yn rhedeg bob yn ail awr, ond mae'n symud at wasanaeth bob-awr yn gyflym iawn.

Mae tocynnau Rover hefyd ar gael o'r Swyddfa Tocynnau sydd yn caniatau teithio di-derfyn ar reilffordd y Cambrian. Mae'r tocyn Round Robin hefyd ar gael, sydd yn caniatau fynediad i Reilffordd Gogledd Cymru drwy Reilffordd Ffestiniog. Er mae'n bosib brynu tocynnau train i'w defnyddio ar yr un diwrnod, mae hefyd yn bosib i brynu tocynnau yn blaenllaw ar brisiau arbennig.

Mae'r cerdiau reilffordd canlynol (ymysg eraill) ar gael i'w phwrcasu o'r swyddfa tocynnau:

  • Pobl ifanc (16 i 25 neu mewn addysg llawn amser)
  • Pobl hyn *
  • Cerdyn reilffordd leol (i'w ddefnyddio ar reilffordd y Cambrian)
  • Anabl *
  • Teulu a chyfeillion

*Mae hawl gan drigolion Cerdigion sydd yn ddilys am y Cynllun Tocyn Bws Rhatach Cymru Gyfan yr hawl i ad-hawlio 50% o ffi y cerdyn rheilffordd. Mae'r ffurflen form ar gael i lawrlwytho.

Ar gyfer help yn gynllunio teithiau, ymwelwch a'r wefan National Rail.

Y rheilffordd o Gaerfyrddin i Aberystwyth

Mae ymgyrch i ail-agor y rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin, a gaewyd i deithwyr ers 1965 fel rhan o doriadau Beeching.