Aberystwyth Council

Tocynnau Bws

Os ydych yn byw yng Ngheredigion ac yn dymuno gwneud cais am y Tocyn Bws Rhatach Cymru Gyfan am y tro gyntaf, yno bydd rhaid i chi gwneud cais i Gyngor Sir Ceredigion.
Gellid gwneud hyn mewn aill un o'r tri ffordd canlynol:

  • Lawrlwythwch y fffurflen cais.
  • Ffonio 01970 633555 am ffurflen cais neu am gymorth yn gyflawni'r ffurflen cais.
  • Casglwch ffurflen o'r Llyfrgell neu o Ganolfan Rheidol.

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch a thudalen we Cyngor Sir Ceredigion am y cerdyn teithio rhatach. Mae gan y tudalen we manlynion am dilysrwydd ac amodau defnydd.