Aberystwyth Council

Pwyllgorau

Mae gan y Cyngor dri phwyllgor sydd yn cwrdd unwaith bob mis yn Siambr y Cyngor yn 11 Stryd y Popty. Dechreuir pob cyfarfod am 6:30yh. Maent yn gwrdd fel a ganlyn:

  • Nos Lun gyntaf y mis - Cynllunio
  • Ail nos Lun y mis - Rheolaeth Gyffredinol
  • Trydydd nos Lun y mis - Cyllid a Sefydliad

Cynllunio

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:

  • Lucy Huws (Cadeirydd)
  • David Lees (Dirprwy Gadeirydd Cyntaf)
  • Mari Turner (Ail Ddirprwy Gadeirydd)
  • Mair Benjamin
  • Michael Chappell
  • Talat Chaudhri (Ex-officio)
  • Steve Davies (Ex-officio)
  • Sue Jones-Davies
  • Rhodri Francis
  • Claudine Young

Rheolaeth Gyffredinol

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:

  • Talat Chaudhri (Cadeirydd, Ex-officio)
  • Michael Chappell
  • Lucy Huws
  • Charlie Kingsbury
  • Mair Benjamin
  • Steve Davies (Ex-officio)
  • Brenda Haines 
  • Sue Jones-Davies
  • Dylan Lewis
  • Alex Mangold
  • Mark Strong
  • Mari Turner
  • Claudine Young

Cyllid a Sefydliad

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:

  • Dylan Lewis (Cadeirydd)
  • Rhodri Francis (Dirprwy Gadeirydd)
  • Talat Chaudhri (Ex-officio)
  • Steve Davies (Ex-officio)
  • Endaf Edwards
  • Brenda Haines
  • Charlie Kingsbury
  • David Lees
  • Mark Strong
  • Alun Williams