Aberystwyth Council

Pwyllgorau

Mae gan y Cyngor tri bwyllgor sydd yn cwrdd unwaith bob mis yn Siambr y Cyngor yn 11 Stryd y Popty. Dechreuir pob cyfarfod am 6:30yh. Maent yn gwrdd fel a ganlyn:

 • Nos Lun gyntaf y mis - Cynllunio
 • Ail nos Lun y mis - Rheolaeth Gyffredinol
 • Trydydd nos Lun y mis - Cyllid a Sefydliad

Cynllunio

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:

 • Jeff Smith (Cadeirydd)
 • Lucy Huws (Dirprwy)
 • Mair Benjamin
 • Talat Chaudhri
 • Brian Davies
 • Steve Davies (Ex-officio)
 • Endaf Edwards
 • Sue Jones-Davies
 • Kevin Roy Price
 • Martin Shewring
 • Brendan Somers (Ex-officio)

Rheolaeth Gyffredinol

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:

 • Talat Chaudhri (Cadeirydd)
 • Kevin Roy Price (Dirprwy)
 • Mair Benjamin
 • Brian Davies
 • Ceredig Davies
 • Steve Davies (Ex-officio)
 • Endaf Edwards
 • Brenda Haines 
 • Sue Jones-Davies
 • Wendy Morris
 • Martin Shewring
 • Jeff Smith
 • Brendan Somers (Ex officio)
 • Alun Williams

Cyllid a Sefydliad

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:

 • Jeff Smith (Cadeirydd)
 • Alun Williams (Dirprwy)
 • Mair Benjamin
 • Talat Chaudhri
 • Brian Davies
 • Ceredig Davies
 • J. Aled Davies
 • Steve Davies (Ex-officio)
 • Endaf Edwards
 • Brenda Haines
 • Mererid Jones
 • Wendy Morris
 • Brendan Somers (Ex-officio)
 • Mark Strong