Argraffu 

Cyngor

Cartoon Illustration of Aberystwyth Town Hall

Mae Aberystwyth yn gorff stadudol wedi eu hethol, cyngor lleol sydd gydag ymrwymiad yn unig i dref a chymuned Aberystwyth. Mae'r cyngor yn cynnig nifer o wasanaethau yn y dref ac yn cyfrannu yn ariannol i wasanaethau a ddarparir gan gyrff stadudol a sefydliadau eraill. Mae'r cyngor yn gweithredu strwythur pwyllgor i drefnu ei ddyletswyddi a threfn llywodraethol yn well. Mae manylion am y pwyllgorau hyn fel eu haelodaeth a'u swyddogaethau ar gael.

Cyfansoddiad Aelodaeth

Yn bresennol, mae gan Blaid Cymru y mwyafrif. Mae ymddatodiad yr aelodaeth fel y canlyn:

Maer Aberystwyth

Y Cynghorydd Alun Williams yw maer cyfredol Aberystwyth, a benodwyd ym mis Mai 2021 ac a fydd yn faer tan fis Mai 2021. Y Dirprwy Faer yn 2021-22 yw'r Cynghorydd Talat Chaudhri.