Argraffu 

Pwyllgorau

Mae gan y Cyngor dri phwyllgor sydd yn cwrdd unwaith bob mis yn Siambr y Cyngor yn 11 Stryd y Popty. Dechreuir pob cyfarfod am 6:30yh. Maent yn gwrdd fel a ganlyn:

Cynllunio

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:

Rheolaeth Gyffredinol

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:

Cyllid a Sefydlu

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn: