Argraffu 

Maer Aberystwyth

Y Cynghorydd Alun Williams yw maer cyfredol Aberystwyth, a benodwyd ym mis Mai 2021 ac a fydd yn faer tan fis Mai 2021. Y Dirprwy Faer yn 2021-22 yw'r Cynghorydd Talat Chaudhri.

Swydd Maer Aberystwyth

Mae swydd Anrhydeddus Faer Aberystwyth yn ganrifoedd lawer oed. Mae rhestr o gyn-feiri Aberystwyth ar gael.

Arfbais swyddogol y Bwrdeistref