Argraffu 

Aelodau Cyngor Tref Aberystwyth Town Council Members

2021-22

Ward

Aelod

Member

Cyfeiriad

Address

Rhif ffôn / Ebost

Tel No / Email

 

GOGLEDD

NORTH

 

Talat Z Chaudhri

 

Flat 4, Gerddi Padarn
Llanbadarn Fawr
Ceredigion
SY23 3QS

 

07759 944485

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Nia Edwards-Behi

4 Llys Ardwyn

Ffordd Ddewi Aberystwyth

SY23 1EE

 

07809 891451

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Mark Strong

Tŷ Blodwen

Ffordd Brynymôr

Aberystwyth

SY23 2HX

 

01970 636578

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

BRONGLAIS

M Endaf Edwards

7 Stryd y Crwynwyr

Aberystwyth

SY23 2JU

 

01970 612394

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Lucy Huws

Preswylfa

Ffordd y Drindod

Aberystwyth

SY23 1LU

 

01970 615208

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Sue Jones-Davies

Angler’s Rest

Glanyrafon

Llanbadarn Fawr

SY23 3HJ

 

01970 210911

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Alun Williams

Y Gelli

Cae Melyn

Aberystwyth

SY23 2HA

 

01970 617544

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

CANOL

CENTRAL

Danny Ardeshir

 

 

 

6 Lisburne Terrace

Aberystwyth

SY23 2EQ

07935 966656

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

David Mark Lees

25 Heol Alun

Waunfawr

Aberystwyth

SY23 3BB

 

07500 062720

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Brendan Somers

21 Garth y Môr

Aberystwyth

SY23 1JJ

 

01970 623199

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

RHEIDOL

 

Mair Benjamin

 

6 Maesyrafon

Aberystwyth

SY23 1PL

 

01970 615854

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Kerry Ferguson

 

3 Glyncoed

Trefechan

Aberystwyth

SY23 1BD

 

01970 623906

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

Mari Rhian Turner

Celynog

Ffordd Banadl

Aberystwyth

SY23 1NA

 

01970 636579

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Claudine Allison Young

Hillside

14 Dinas Terrace

Aberystwyth

SY23 1BT

 

01970 617396

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

PENPARCAU

Steve Davies

26 Heol Tyn y Fron

Porth y De

Aberystwyth

SY23 3RP

 

01970 626087

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Dr Jeff Smith

 

17 Rhodfa’r Môr

Aberystwyth

SY23 2AZ

 

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Charlie Kingsbury

 

Llanbadarn Fawr

Aberystwyth

SY23 3TJ

 

 

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Dylan Wilson- Lewis

7 Pen y Wig Mews

Llanfarian

Aberystwyth

SY23 4ES

 

07703 489092

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Alex Mangold

 

 

5 Second Avenue

Penparcau

Aberystwyth

SY23 1QZ

 

07506 213074

 1. Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

Swyddfa / Office:  01970 624761 / Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

BRYS / URGENT: Gweneira (personol): 07496 739375 / Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.