Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cyngor Llawn Arbennig

Extraordinary Full Council

 

  1. 2.2020

 

 

CYNNIG – MOTION

 

 

Datganiad o gefnogaeth i gymuned Dwyrain Asia

 

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn gwneud y datganiad a ganlyn:

 

Yng ngoleuni'r achosion byd-eang diweddar o'r Novel Coronavirus, ac ynghanol adroddiadau bod cymuned Dwyrain Asia yn wynebu lefelau uwch o aflonyddu wedi'i dargedu, mae Cyngor Tref Aberystwyth yn ailddatgan ei wrthwynebiad i bob math o hiliaeth a rhagfarn. Rydym yn estyn ein cefnogaeth i unrhyw unigolion a allai fod yn wynebu aflonyddu hiliol neu fwlio, ac unrhyw fusnesau a allai fod yn wynebu dirywiad mewn cwsmeriaid, ers yr adroddiadau cyntaf am yr achos firaol.

 

Declaration of support for the East Asian community

 

Aberystwyth Town Council makes the following statement: 

 

In light of the recent global outbreak of the Novel Coronavirus, and amid reports that the East Asian community is facing increased levels of targeted harassment, Aberystwyth Town Council reaffirms its opposition to all kinds of racism and bigotry. We extend our support to any individuals who might be facing racist harassment or bullying, and any businesses which might be facing a downturn in custom, since the first reports of the viral outbreak.

 

 

Cyng/Cllr Nia Edwards-Behi