Argraffu 

Busnes

Arlwywr te a choffi The Mecca ar Ffordd Haearn, Aberystwyth
The Mecca, arlwywr te a choffi.

Mae Aberystwyth yn fwrdeistref hanesyddol ac mae'n hollol unigryw gyda llawer o siopau crefftwyr ac adwerthwyr y stryd fawr. Mae Aberystwyth yn llawer mwy na tref yn unig, gan mae'n gyfoeth ac hanes, etifeddiaeth ac adeiladau mawr.

Cynhela Aberystwyth, ar Rodfa'r Gogledd, farchnata ffermwyr misol sydd wedi ennill gwobrau. Hefyd, ar ochr de'r dref mae neuadd farchnad sydd ar agor chwech diwrnod yr wythnos. Gyda chysylltiadau gwych ffyrdd a rheilffordd, mae Aberystwyth yn lle ffantastig i fyw, gweithio, chwarae a gweithredu busnes.

Sefydlu Busnes

Os wyt ti am sefydlu busnes, sefydliad cymunedol neu elusen, cewch gipolwg ar ein tudalen am rantiau. Mae'r sefydliadau canlynol hefyd yn cynnig cymorth eang a chefnogaeth: