Argraffu 

Awyrgylch

Arddangos Blodau ar Rodfa'r Gogledd
Arddangos blodau ar Rodfa'r Gogledd

Mae'r Cyngor yn frwdfrydig am awyrgylch Aberystwyth a rydym ni'n ymrwymedig i'w chadw yn lan a thaclus. Darpara'r Cyngor darpariaethau o gwmpas y Fwrdeistref i ailgylchu ac hefyd yr ydym ni gweithio gyda chyrff cyhoeddus eraill a wirfoddolwyr i ddarparu gwasanaethau eraill. Mae'r Cyngor yn dilyn rôl mewn ceisiadau cynllunio a gwneud argymhelliadau i'r ymgeisydd a'r awdurdod cynllunio.

Cynllun Bioamrywiaeth ag yr Amgylchedd (Cytunwyd Medi 2019)