Aberystwyth Council

Cyngor

Cartoon Illustration of Aberystwyth Town Hall

Mae Aberystwyth yn gorff stadudol wedi eu hethol, cyngor lleol sydd gydag ymrwymiad yn unig i dref a chymuned Aberystwyth. Mae'r cyngor yn cynnig nifer o wasanaethau yn y dref ac yn cyfrannu yn ariannol i wasanaethau a ddarparir gan gyrff stadudol a sefydliadau eraill. Mae'r cyngor yn gweithredu strwythur pwyllgor i drefnu ei ddyletswyddi a threfn llywodraethol yn well. Mae manylion am y pwyllgorau hyn fel eu haelodaeth a'u swyddogaethau ar gael.

Cyfansoddiad Aelodaeth

Yn bresennol, mae gan Blaid Cymru y mwyafrif gyda un aelod ar ddeg. Mae ymddatodiad yr aelodaeth fel y canlyn:

  • 12 - Plaid Cymru
  • 4 - Democratiaid Rhyddfrydol
  • 3 - Annibynnol
  • Aelod Plaid CymruPlaid Cymru MemberPlaid Cymru MemberPlaid Cymru MemberPlaid Cymru MemberPlaid Cymru MemberPlaid Cymru MemberPlaid Cymru MemberPlaid Cymru MemberPlaid Cymru MemberPlaid Cymru MemberPlaid Cymru Member
  • Liberal Democrat MemberLiberal Democrat MemberLiberal Democrat MemberLiberal Democrat Member
  • Independent MemberIndependent MemberIndependent Member

Maer Aberystwyth

Maer Aberystwyth ar hyn o bryd yw'r Cynghorydd Doethur Endaf Edwards a benodwyd ym mis Mai 2015 ac a fydd yn Faer Aberystwyth tan fis Mai 2016. Mae rhestr o gyn-Faeri Aberystwyth ar gael.

Y Darpar Faer i 2016-17 yw'r Cynghorydd Brendan Somers.