Aberystwyth Council

Ardal Gwella Busnes (BID) i Aberystwyth

Gofynnir i fusnesau yn Aberystwyth i sefydlu Ardal Gwella Busnes (BID) yn 2016. Mae BID yn galluogi busnesau lleol i fwrw gwelliannau i'w amylchedd masnachol ymlaen.

Fe gaiff Ardal Gwella Busnes ei harwain a'i noddi gan fusnesau i godi cyfanswm o uwchben £700 mil i'w fudsoddi yng nghanol tref Aberystwyth dros 5 mlynedd, o ardoll o 1.25% o werth ardrethol busnesau cymwys. Caiff yr arian ei wario ar raglen o brosiectau wedi ei thargedu i sicrhau bydd gan Aberystwyth y siawns orau i lwyddo yn yr adegau heriol ac i wneud gwahaniaeth go iawn dros 5 mlynedd.

Ni ellir cychwyn BID ond yn dilyn pleidlais democrataidd gan y busnesau i gyd yn yr ardal BID arfaethedig. Mae Cyngor Aberystwyth yn cefnogi'r fenter BID.

Nod BID yw:

  • Gwella mynediad a chysyltedd o fewn ac o gwmpas y dref.
  • Cryfhau perthnasoedd rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus.
  • Datblygu cymuned fusnes gryfach.
  • Gwella'r hyn mae ein tref yn ei gynnig.
  • Adeiladau ar enw da'r dref ym maes adloniant gyda rhaglen o ddigwyddiadau bywiog.

I gael gwybodaeth bellach, gweler y wefan Aberystwyth Ar y Blaen (BID).