Aberystwyth Council

Newyddion a Chyhoeddiadau

Gwyl Hen Linell Bell - 21/07 - 5/08

Rhwng 21 Gorffennaf a 5 Awst 2017, bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn cyflwyno gŵyl gymunedol ar raddfa fawr yn Aberystwyth – GWYL HEN LINELL BELL...

 

Archif

Dathlu Amrywiaeth yn Aberystwyth

Mae'r Cyngor wedi cyflwyno datganiad wedi rhai o ddigwyddiadau a Brexit

Adeg Wych i Aberystwyth a'i Gefeilldrefi!

Mae Aberystwyth newydd gytuno i lofnodi siartr gyfeillgarwch gydag Arklow, fel ein gefeilldref ddiweddaraf yn 2016.

Yn yr un flwyddyn dyfernir Rhyddid Bwrdeistref Aberystwyth i Monsieur Jean Guezennec o St Brieuc, ym mis Mehefin. Mae Monsieur Guezennec wedi rhoi dros 40 mlynedd o wasanaeth i'r gefeilldrefi ers i St Brieuc ddod yn efeilldref gyntaf i Aberystwyth ym 1974. Mae Cyngor Aberystwyth yn dal Siartr y Fwrdeistref a ddyfarnwyd gyntaf ym 1277 mewn ymddiriedolaeth i'r dref, a rhoddwyd y Rhyddid Anrhydeddus o'r blaen dani hi i nifer o enwogion o fri cenedlaethol.

Ardal Gwella Busnes (BID) i Aberystwyth

Gofynnir i fusnesau yn Aberystwyth i sefydlu Ardal Gwella Busnes (BID) yn 2016. Mae Cyngor Aberystwyth wedi pleidleisio o blaid cefnogi'r fenter BID

Aberystwyth Yn Croesawu Cynnig Am Reilffyrdd

Bu Cyngor Aberystwyth yn cynnal cyfarfod gyda tua chant o bobl yn ei fynychu yn y Morlan, Aberystwyth, bron pob un o blaid ail-agor y rheilffordd o Aberystwyth i Gaerfyrddin. Ynghyd â Traws Link Cymru, roedd y Cyngor yn awyddus i glywed barnau aelodau’r cyhoedd er mwyn mesur cefnogaeth cyhoeddus i’r

Trydar gan @CyngorAber